نام کاربری
کلمه عبور
فراموشی کلمه عبور
عضویت جدید

دانلود

برچسب ها :
پلیس - تندیس - مجسمه -

توضیحات
نمونه ای از تندیس پلیس ویژه.
دستورالعمل ساخت
تکه ها مختلف را چاپ سه بعدی و سپس به بکدیگر متصل کرده و آنها را رنگ آمیزی کنید.
نام فایل پیش نمایش دریافت فایل حجم فایل
/BC_NeckPlate.stl
1.35 Mb
/BC_Head.stl
4.41 Mb
/BC_Body02.stl
2.01 Mb