نام کاربری
کلمه عبور
فراموشی کلمه عبور
عضویت جدید

دانلود


توضیحات
شما میتوانیداین حروف را به وسیله ی چاپگر سه بعدی خود پرینت کرده و برای آموزش زبان انگلیسی به فرزندان و دانش آموزان خود استفاده کنید .
دستورالعمل ساخت
طرح را با دقت بالا برای چاپ سه بعدی تنظیم کنید. در تنظیمات نرم افزار اسلایسر خود دقت لایه گذاری را حداقل 200 میکرون و سرعت چاپ را حداکثر 50 میلیمتر بر ثانیه در نظر بگیرید.
نام فایل پیش نمایش دریافت فایل حجم فایل
/Museo_F.STL
745.30 Kb
/Museo_B.STL
1.02 Mb
/Museo_C.STL
1014.73 Kb
/Museo_A.STL
830.26 Kb
/Museo_D.STL
892.07 Kb
/Museo_E.STL
783.87 Kb
/Museo_H.STL
784.26 Kb
/Museo_I.STL
621.66 Kb
/Museo_G.STL
1.04 Mb
/Museo_K.STL
793.64 Kb
/Museo_L.STL
660.14 Kb
/Museo_M.STL
850.77 Kb
/Museo_N.STL
792.37 Kb
/Museo_O.STL
718.83 Kb
/Museo_P.STL
647.25 Kb
/Museo_S.STL
1.09 Mb
/Museo_R.STL
921.08 Kb
/Museo_Q.STL
1.14 Mb
/Museo_V.STL
710.43 Kb
/Museo_U.STL
866.88 Kb
/Museo_Y.STL
734.75 Kb
/Museo_Z.STL
758.97 Kb
/Museo_W.STL
863.75 Kb
/Museo_J.STL
2.72 Mb
/Museo_X.STL
819.81 Kb
/Museo_T.STL
701.74 Kb